Mies Bartholomeus

Praktijk voor toegepaste kinesiologie

Training "Kinderen anders bekeken"

Deze cursus is voor iedereen die les geeft. De cursus bestaat uit 6 modules en een terugkom deel. Aan de orde komen:


1. Alles is met alles verbonden

Het hele kind in beeld.
Wat je uitstraalt, krijg je terug.


2. Stress

Wat is stress en wat betekent het voor het kind in het leerproces.


3. Hersenprofielen/dominantiepatronen

Wat zijn de verschillen tussen linker en rechter hersenhelft.
Hoe is het door erfelijkheid bepaalde dominantie patroon van het kind (onszelf)


4. Meervoudige intelligentie

Hoe is iemand intelligent en hoe kun je daar in het onderwijs op in spelen.


5. Structurele functies

Wat kun je aflezen aan de fysieke structuur van een kind en hiermee stress voor jezelf en het kind voorkomen.


6. Koppeling van alle behandelde leerstof

Al het voorgaande in een context brengen.
Vragen die nog leven beantwoorden.


7. Terugkomdagdeel

Uitwisseling van ervaringen.
Vragen, die uit het werken met deze stof in de praktijk voorkomen, beantwoorden.


Meer informatie

Meer informatie, het aanvragen van deze cursus voor het schoolteam of voor de individuele belangstellenden:
Via deze site of via www.in-beweging.net

Mies Bartholomeus
Uranusstraat 5
8521 LZ St Nicolaasga
0513-431312
info@miesbartholomeus.nl