Mies Bartholomeus

Praktijk voor toegepaste kinesiologie

Nascholingscursus 'In relatie met de wezensdelen'

Of: Kinesiologie in Esotherisch perspectief .... naar binnen gerichte wijsheid

In deze cursus maak je kennis, voor zover je er nog niet bekend mee bent, met het gedachtegoed achter ons mens zijn. Zelf heb ik deze kennis en wijsheid opgedaan in de cursus Esoterische Filosofie die ik in de jaren 90 heb gevolgd bij Gradus van Florenstein. Voor mij viel in deze cursus mijn eigen innerlijke beleving samen met wat ik leerde.

De vier wezensdelen zijn:
Het fysieke lichaam
Het emotionele lichaam
Het mentale lichaam
Het essentiële, spirituele lichaam

Deze termen komen we veel tegen, we gebruiken ze misschien zelf ook wel, maar waar staan ze eigenlijk voor? In deze cursus gaan we daar veel dieper op in. We gaan ook in op de relatie die wij zelf met onze 4 lichamen hebben.
Wie zijn we eigenlijk en van waaruit reageren wij? Hoeveel bewustzijn hebben we op onszelf? Of ons Zelf? Werkende met de kinesiologie heb ik het grote belang ervaren van het bewustzijn hierop. Zowel van mijzelf als van de cliënt.
In deze cursus leer je geen nieuwe kinesiologische technieken. Alles wat je al in huis hebt aan kunde en ervaring kun je inzetten voor de correcties ,die we tegen komen als we met deze materie aan het werk gaan. Dit is dus wel een vereiste als je mee wilt doen.

Als je in de toekomst andere nascholingscursussen van mij zou willen volgen is deze als eerste verplicht omdat ik vanuit deze filosofie ook mijn andere nascholing geef.

Waar en wanneer wordt deze cursus gegeven?

Overal waar minimal 6 mensen aanwezig zijn om de cursus te volgen. Als je het ergens organiseert kom ik daar les geven.

Maar nu reeds gepland!

26 27 28 29 oktober 2017
Het begint op donderdag 26 oktober om 17.00 uur en eindigt op zondag 29 oktober om 16.00 uur.
Waar: In het Zonnehuis in Exmorra (Fr.), in het mooie centrum van Kees en Annemarie.
Kosten: Cursusgeld: € 315 en verblijfskosten: € 325.
Het minimale aantal deelnemers is 6 met een maximum tot 12
Accreditatie wordt aangevraagd bij de SNRO

Ben je geinteresseerd in deze of een andere training stuur me dan een e-mail.

Vervolg nascholingscursussen

0nder andere:

Werken met Trauma
De godinnen in elke vrouw
Wat betekent de plaats in je gezin voor jou
Familieopstelingen in de kinesiologie
Het medicijnwiel en de medicijnkaarten als richting aangevers
Werken met kaarten op een ethisch verantwoorde wijze

Deze zijn te volgen in elke willekeurige volgorde na de eerste en duren een weekeinde.

Mies Bartholomeus
Uranusstraat 5
8521 LZ St Nicolaasga
0513-431312
info@miesbartholomeus.nl